Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  95 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
  Companies connected to GEORGI MIHAYLOV GEORGIEV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  040919118ЖАНИНА-Д-ССМ ЕООД
  ZHANINA-D-SSM EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 122 152,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през април.2013)
  101646092НЕВРОКОП КОМЕРС-3 ООД
  NEVROKOP KOMERS-3 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  102655781ИВЕНЕТ ООД
  IVENET OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  102661557КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ ООД
  KAM EKSPORT IMPORT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  • ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
   GEORGI MIHAYLOV GEORGIEV

   Последен запис/Last Deed:
   2017-11-14 16:29:39 Manager

   Първи запис/First Deed:
   2017-11-14 16:29:39 Manager
  • БЕТА КАРГО ТРАНС
   BETA KARGO TRANS

   Последен запис/Last Deed:
   2017-11-14 16:29:39 ShareTransfer
   Buy from: ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА 5000

   Първи запис/First Deed:
   2017-11-14 16:29:39 ShareTransfer
   Buy from: ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА 5000
  • ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА
   DIYANA PENCHEVA DOCHEVA

   Последен запис/Last Deed:
   2017-11-14 16:29:39 ShareTransfer
   Sell to: БЕТА КАРГО ТРАНС ЕООД 5000

   Първи запис/First Deed:
   2014-08-27 12:43:23 ShareTransfer
   Buy from: НЕШЕ ТОПКАЯ 600
  • КАЗИМ ТОПКАЯ
   KAZIM TOPKAYA

   Последен запис/Last Deed:
   2014-08-27 12:43:23 ShareTransfer
   Sell to: ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА 2 900

   Първи запис/First Deed:
   2014-08-27 12:43:23 ShareTransfer
   Sell to: ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА 2 900
  • МУСТАФА ТОПКАЯ
   MUSTAFA TOPKAYA

   Последен запис/Last Deed:
   2014-08-27 12:43:23 ShareTransfer
   Sell to: ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА 1 500

   Първи запис/First Deed:
   2014-08-27 12:43:23 ShareTransfer
   Sell to: ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА 1 500
  • НЕШЕ ТОПКАЯ
   NESHE TOPKAYA

   Последен запис/Last Deed:
   2014-08-27 12:43:23 ShareTransfer
   Sell to: ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА 600

   Първи запис/First Deed:
   2014-08-27 12:43:23 ShareTransfer
   Sell to: ДИЯНА ПЕНЧЕВА ДОЧЕВА 600
  • ТОПКАЯ КАЗИМ
   TOPKAYA KAZIM

   Последен запис/Last Deed:
   2010-11-26 15:49:25 Manager

   Първи запис/First Deed:
   2010-11-26 15:46:31 Partner
  • ТОПКАЯ МУСТАФА
   TOPKAYA MUSTAFA

   Последен запис/Last Deed:
   2010-11-26 15:46:31 Partner

   Първи запис/First Deed:
   2010-11-26 15:46:31 Partner
  • НЕШЕ ТОПКАЯ
   NESHE TOPKAYA

   Последен запис/Last Deed:
   2010-11-26 15:46:31 Partner

   Първи запис/First Deed:
   2010-11-26 15:46:31 Partner
  102858080НОРМАТИВ ООД
  NORMATIV OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  102918983МЕРИДИТ ООД
  MERIDIT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  107031843А ТЕХНИКС ЕООД
  A TEHNIKS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 986 149,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.18)
  107501538ГРУП ООД
  GRUP OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  110560518ТУИСТЪР КЪМПАНИ ЕООД
  TUISTAR KAMPANI EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  110572100МИДИСТМА ЕООД
  MIDISTMA EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 4 508 002,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
  114030435БОГОТЕРМ ЕООД
  BOGOTERM EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114053633ПОДЕМПЛАСТ ООД
  PODEMPLAST OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114111613ЦАРИМЕКС ЕООД
  TSARIMEKS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114557708ПАРД - СКОРПИОН 111 ЕООД
  PARD - SKORPION 111 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 171 829,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
  114608795ФИНЕС ЕООД
  FINES EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114621139МВ - АЛТО ООД
  MV - ALTO OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114623713НИКОЛОВ - 2004 ЕООД
  NIKOLOV - 2004 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114625899ЕВРОКОНСУЛТ ООД
  EVROKONSULT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114675749БЕТА КАРГО ТРАНС ООД
  BETA KARGO TRANS OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 99 890,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през август.2015)
  114676267ЕМ - ДЖИ ЕООД
  EM - DZHI EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114679772БУЛРОСС ООД
  BULROSS OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114681951ТЕД И ВАН ЕООД
  TED I VAN EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 1 596 345,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
  114682131МИАС ЕООД
  MIAS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  121063745СОЛАРИС-АС ЕООД
  SOLARIS-AS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  121155994БУЛГАРМ-ЛОК ООД
  BULGARM-LOK OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  121161100ДАЙКАН ЕООД
  DAYKAN EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130017711ОМЪ-99 ООД
  OMA-99 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 1 962 283,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през февр.15)
  130140571СИНТЕГРА ООД
  SINTEGRA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130216250ЛОМБАРД ЕООД
  LOMBARD EOOD

  Публични фондове Public money
  • 84 069,71 лв. от 1 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 108 870,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.2014)
  130603126ЛАМО БЪЛГАРИЯ ООД
  LAMO BALGARIYA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130617026ИНТЕРТЕЛ ЕООД
  INTERTEL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130948147ВИТАЛ ДЕНС 2002 ЕООД
  VITAL DENS 2002 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130961739БИ-ЕМ-ПИ 2002 ЕООД
  BI-EM-PI 2002 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130986518БИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
  BIO INTERNESHANAL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131041900ЧВО ЕООД
  CHVO EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131078083ЕКСА ТРЕЙДИНГ ЕООД
  EKSA TREYDING EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131078101ЕМ - БИ - ПИ КОМЕРС ЕООД
  EM - BI - PI KOMERS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 3 274 950,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
  131232318Юнивърсъл Строителство ООД
  YUnivarsal Stroitelstvo OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131430677РЕКСИМ ЕООД
  REKSIM EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175025456САТУРН БИЛДИНГС ООД
  SATURN BILDINGS OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175216760ЕВРО СТРОЙ-ИН ЕООД
  EVRO STROY-IN EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175279650ГЕОРГИЕВ ТЕХНИКС ЕООД
  GEORGIEV TEHNIKS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175287138СКОР ООД
  SKOR OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175287921МАЙ КОМПЮТЪР ВАРНА ЕООД
  MAY KOMPYUTAR VARNA EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175355219ПЛАНЕТА ПРОПЪРТИ ООД
  PLANETA PROPARTI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200036500БИЛДИНГ КОНСТРУКШЪН 08 ООД
  BILDING KONSTRUKSHAN 08 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200056691ФИНАНСИ И КРЕДИТ ООД
  FINANSI I KREDIT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200130437ЕКОМЕС-1 ООД
  EKOMES-1 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200246121ИНВЕСТ ОЙЛ - К ЕООД
  INVEST OYL - K EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 3 174 029,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
  200256877В Б М 2008 ЕООД
  V B M 2008 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200270745СКО-111 ООД
  SKO-111 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200286280СТЕФМАР 2008 ЕООД
  STEFMAR 2008 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200293726ТОНИ ПЕТРОВ 2008 ООД
  TONI PETROV 2008 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200324538МИЛ - КОМ 2008 ЕООД
  MIL - KOM 2008 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 1 402 179,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
  200354093ФУУД КОРТ ООД
  FUUD KORT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200410026СВЕТЛИ 2009 ЕООД
  SVETLI 2009 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200485317ГАМИШЕВ - НКБ ЕООД
  GAMISHEV - NKB EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 195 774,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през авг.17)
  200541869НИВОН ГРУП ООД
  NIVON GRUP OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200590122НЕОФАРМ 2006 ЕООД
  NEOFARM 2006 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200746282БИЛДИНГ 09 ЕООД
  BILDING 09 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200774268ГРАНД АУТО АРЕНА ЕООД
  GRAND AUTO ARENA EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200810554ТЕМИРА 68 ООД
  TEMIRA 68 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200857899МЕГАЗИН МЕДИА ГРУП ООД
  MEGAZIN MEDIA GRUP OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200929156БАМБУЧЕ - 76 ЕООД
  BAMBUCHE - 76 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200933037ДАНЕВИ 2009 ООД
  DANEVI 2009 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200979935АПОЛОНИЯ ГМ ЕООД
  APOLONIYA GM EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200982625ВАНИНА 2009 ЕООД
  VANINA 2009 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200982746АЙ СИ КОМЕРС ЕООД
  AY SI KOMERS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200982842ЕВРОСТРОЙ -09 ЕООД
  EVROSTROY -09 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201010992ТОНИ - ЕМ - 04 ООД
  TONI - EM - 04 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 41 852,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през дек.16)
  201068629ФОР СТРОЙ 2010 ЕООД
  FOR STROY 2010 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201068636ФМ КОМЕРС 2010 ЕООД
  FM KOMERS 2010 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 221 359,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.13)
  201079180ЗАЛОЖНА КЪЩА-ТЕС КОРЕКТ ООД
  ZALOZHNA KASHTA-TES KOREKT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201108447ОДОШКИ ЕООД
  ODOSHKI EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201577302БМ ТРЕЙД 2011 ЕООД
  BM TREYD 2011 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201633911Еко Добруджа Енерджи ООД
  Eko Dobrudzha Enerdzhi OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201986990ГЛОРИТРЕЙД ЕООД
  GLORITREYD EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202083783СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУП 2012 ЕООД
  STROY INVEST GRUP 2012 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202286171ВЕНДИЦИО ЕООД
  VENDITSIO EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202429018КОМЕРС 2012 ЕООД
  KOMERS 2012 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 129 845,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през август.2015)
  202439235НЮМЕДИКС ЕООД
  NYUMEDIKS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 695 746,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.15)
  202449939БУЛМАКС ОЙЛС ЕООД
  BULMAKS OYLS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 43 252,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през октомври.2014)
  202742529ВБМ 2013 ЕООД
  VBM 2013 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202743339ТРЕЙД 2013 ЕООД
  TREYD 2013 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202771032ЛОРД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
  LORD INZHENERING EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202811256УУДРОМ ФОРЕСТ ООД
  UUDROM FOREST OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 195 563,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.15)
  202871350НЮ УЕЙВ СЕВЪН ЕООД
  NYU UEYV SEVAN EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202871506КАНЕЛИ СЪРВИЗ ЕООД
  KANELI SARVIZ EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202871520ФАЙНЕСТ АСОШИЪТС ЕООД
  FAYNEST ASOSHIATS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202871698АДВ КОНСУЛТ 2013 ЕООД
  ADV KONSULT 2013 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202886223ВБМ 2 ЕООД
  VBM 2 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202949307ПЕ КА ВЕ-85 ЕООД
  PE KA VE-85 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204029001ЕЛЕКТРОДИ СЕРВИЗ ЕООД
  ELEKTRODI SERVIZ EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204717211ГАЗКОМЕРС ГМГ ЕООД
  GAZKOMERS GMG EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831334340БОЯНА 93 ЕООД
  BOYANA 93 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
  Check other registries about the person GEORGI MIHAYLOV GEORGIEV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Лице със съвпадащи три имена е оповестено от КомДос с установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate