6 Компании свързани с лицето ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ ДИМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN PANTELEEV DIMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106002863ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД
PATSTROYINZHENERING AD

Публични фондове Public money
  • 10 747 592,93 лв. от 40 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
107517236ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЕВЛИЕВО ЕООД
PATNO PODDARZHANE - SEVLIEVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
111001688ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М ЕАД
PATINZHENERING - M EAD

Публични фондове Public money
  • 314 427 142,62 лв. от 119 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121142712ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
TSENTRALEN DEPOZITAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130186259МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ-2000 ООД
MEDIKO-DENTALEN TSENTAR SVETI GEORGI-2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130537669Агро-АДИ ООД
Agro-ADI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ ДИМОВ
Check other registries about the person IVAN PANTELEEV DIMOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More