4 Компании свързани с лицето ГАЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to GALINA TODOROVA STOYANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
119620144ТРЕЙД ТРАНС ООД
TREYD TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119623375ЯНИЦА ХЛЯБ АД
YANITSA HLYAB AD

Публични фондове Public money
  • 179 558,32 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200086880ЗЕВ ГРУП ЕООД
ZEV GRUP EOOD

Публични фондове Public money
  • 564 624,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200948701ЗГВ ГРУП ЕООД
ZGV GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГАЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
Check other registries about the person GALINA TODOROVA STOYANOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More