4 Компании свързани с лицето СТАНИСЛАВ БОЙЧЕВ БЛАГОЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STANISLAV BOYCHEV BLAGOEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130286747ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ ЕАД
INSTITUT PO MARKETING EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131393008БИЛДИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
BILDING INTERNESHANAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175316376МИНА 2006 ЕООД
MINA 2006 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204823620ТИНТЯВА ЕНО ООД
TINTYAVA ENO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТАНИСЛАВ БОЙЧЕВ БЛАГОЕВ
Check other registries about the person STANISLAV BOYCHEV BLAGOEV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More