4 Компании свързани с лицето РОСИЦА ХРИСТОВА ДИМОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ROSITSA HRISTOVA DIMOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115165449ГАМБИНО ООД
GAMBINO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121799946ЛИМНАТОС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД ООД
LIMNATOS TREYDING LIMITID OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130747094ИЗИКОМ ООД
IZIKOM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175205511ЕКО ГОРИВА ООД
EKO GORIVA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОСИЦА ХРИСТОВА ДИМОВА
Check other registries about the person ROSITSA HRISTOVA DIMOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More