14 Компании свързани с лицето МАРИНА ИВАНОВА ЕНЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARINA IVANOVA ENCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115751947ЕВРО ИММОБИЛИЕН ЕООД
EVRO IMMOBILIEN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115752771ЛА ФИЕСТА ООД
LA FIESTA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115861094ЗИХА РИЪЛ ЕСТЕЙТ ООД
ZIHA RIAL ESTEYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115882067МСБГ АД
MSBG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131067521СТАР КОМ - МП ООД
STAR KOM - MP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200855161КЕРТОВА КОНСУЛТ ООД
KERTOVA KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201652662СОРТЕКС РИСАЙКЛИНГ ЕООД
SORTEKS RISAYKLING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 166 516,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през ноември.14)
203136662ХЮМАНИТА ЕООД
HYUMANITA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203136723Ла Спечиале ЕООД
La Spechiale EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203148052ЛА ДОЛЧЕ ВИТА 31 ЕООД
LA DOLCHE VITA 31 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203513184АМАРЕ МЕ ЕООД
AMARE ME EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203513210ЛА СПЕЧИАЛЕ 13 ЕООД
LA SPECHIALE 13 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204961322РВ Екуипмънт ЕООД
RV Ekuipmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204967211СТАЙЛМЕ ЕООД
STAYLME EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More