6 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY IVANOV ZLATEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115026735ПРАЙМ 97 АД
PRAYM 97 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115299680БУЛСОР - ГРУП ООД
BULSOR - GRUP OOD

Публични фондове Public money
  • 55 350 875,86 лв. от 45 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200052903БРАЙТТУРС ООД
BRAYTTURS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200296619БУЛСОР ИНВЕСТ ООД
BULSOR INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831338602ДИВА-Р-НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ЕТ
DIVA-R-NIKOLAY ZLATEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831599399БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА АД
BALGARSKA ENERGETIKA AD

Публични фондове Public money
  • 68 797 815,19 лв. от 7 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
Check other registries about the person NIKOLAY IVANOV ZLATEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More