12 Компании свързани с лицето Катя Кръстева Ламбрева (виж второ ниво)
Companies connected to Katya Krasteva Lambreva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121135707АРАМИС-АР АД
ARAMIS-AR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121220513ДЕТЕЛИНА-95 ООД
DETELINA-95 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121705420СТАТУС ИНВЕСТ АД
STATUS INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175032435ВИПБИЛД 2006 ЕООД
VIPBILD 2006 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175071464ПЛАНАКВА БГ ЕООД
PLANAKVA BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175089527ТИЙМ ИМОТИ ООД
TIYM IMOTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175228944АКЦЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
AKTSENT MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200538501НИД ПЕТКАНОВИ ЕООД
NID PETKANOVI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200906168ИМОЛА 2001 ЕООД
IMOLA 2001 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201372411Грийн Енерджи Корп ООД
Griyn Enerdzhi Korp OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203285624ЕФ БИ ДЖИ 07 ООД
EF BI DZHI 07 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203296275ВАНС ГРУП 2014 ЕООД
VANS GRUP 2014 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Катя Кръстева Ламбрева
Check other registries about the person Katya Krasteva Lambreva

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More