10 Компании свързани с лицето СТАНИСЛАВ ГОРАНОВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STANISLAV GORANOV GEORGIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106619291АГРО САНТИЯ ЕООД
AGRO SANTIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 304 899,56 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114673310АГРО САНТИНО ЕООД
AGRO SANTINO EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 456 659,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131261857БУЛБАНК ЛИЗИНГ АД
BULBANK LIZING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175121006УНИКРЕДИТ ФАКТОРИНГ ЕАД
UNIKREDIT FAKTORING EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202978981Айс – Оупън ООД
Ays – Oupan OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202979325Глокал ООД
Glokal OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203115102АЛЕКСАНДРЕА АГРО ЕООД
ALEKSANDREA AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203878667Снак Арт ЕАД
Snak Art EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204476237ВАТЕВБИЙФАРМ ЕООД
VATEVBIYFARM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825255098ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР ООД
INTERNET TSENTAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТАНИСЛАВ ГОРАНОВ ГЕОРГИЕВ
Check other registries about the person STANISLAV GORANOV GEORGIEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More