6 Компании свързани с лицето Симеон Иванов Иванов (виж второ ниво)
Companies connected to Simeon Ivanov Ivanov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102862787ИКОСОФТ ООД
IKOSOFT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102904567БРАТЯ ИВАНОВИ ООД
BRATYA IVANOVI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102914515ИКОСОФТ-2005 ООД
IKOSOFT-2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121081992КЛАСМАН ЕНТЪРПРАЙСИЗ ООД
KLASMAN ENTARPRAYSIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204812182ЕСАЙ ХОЛИДЕЙЗ ООД
ESAY HOLIDEYZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812115979ИКО-СОФТ - ИВАН ИВАНОВ ЕТ
IKO-SOFT - IVAN IVANOV ET

Публични фондове Public money
  • 688 100,00 лв. от 7 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Симеон Иванов Иванов
Check other registries about the person Simeon Ivanov Ivanov

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More