Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  2 Компании свързани с лицето СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА БОТЕВА (виж второ ниво)
  Companies connected to SILVIYA NEDELCHEVA BOTEVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  202045989ЛОДИС ИНВЕСТ ЕООД
  LODIS INVEST EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202952619ТЕРА ЛИНД ЕООД
  TERA LIND EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА БОТЕВА
  Check other registries about the person SILVIYA NEDELCHEVA BOTEVA

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More