4 Компании свързани с лицето Красимир Жеков Тахчиев (виж второ ниво)
Companies connected to Krasimir ZHekov Tahchiev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000694724Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131157171Витоша Венчърс АД
Vitosha Venchars AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200675918СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
SOFIYA OPARTYUNITI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202904002Примо Сигло ООД
Primo Siglo OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Красимир Жеков Тахчиев
Check other registries about the person Krasimir ZHekov Tahchiev

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More