1 Компании свързани с лицето ЧУДОМИР ЗЛАТКОВ ПАВЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to CHUDOMIR ZLATKOV PAVLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
122087770ФАБРИКА МЕДИКЕТ АД
FABRIKA MEDIKET AD

Публични фондове Public money
  • 111 948,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЧУДОМИР ЗЛАТКОВ ПАВЛОВ
Check other registries about the person CHUDOMIR ZLATKOV PAVLOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More