1 Компании свързани с лицето АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS IVANOV ATANASOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
833098141ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ПЛОДОРОДИЕ К
ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI PLODORODIE K

Публични фондове Public money
  • 28 741,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
Check other registries about the person ATANAS IVANOV ATANASOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More