16 Компании свързани с лицето ТОДОР ИЛИЕВ ИВАНДЖИКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TODOR ILIEV IVANDZHIKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131569851МЕЖДУНАРОДНИ АВИАЦИОННИ УСЛУГИ ООД
MEZHDUNARODNI AVIATSIONNI USLUGI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175329202ВЕРУМ БИЛД ЕООД
VERUM BILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200701583ЕМ ВИ ТИ МЕДИА ООД
EM VI TI MEDIA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200849824ЕМ ВИ ТИ - ПРЕСТИЖ КЛИЙН ООД
EM VI TI - PRESTIZH KLIYN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201085322ЙОВЕЛИНА ЕООД
YOVELINA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201889394Интернешънъл Авиейшън Файненсинг ЕООД
Interneshanal Avieyshan Faynensing EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203199400БУЛ НАТ ЕООД
BUL NAT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203253822КОМПЛЕКС ПЕЙНТИНГ ЕНД ЕЪРКРАФТ СЪРВИСИЗ ООД
KOMPLEKS PEYNTING END EARKRAFT SARVISIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203319724САФАВИД ООД
SAFAVID OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203321419СМАРТДЖЕТ АД
SMARTDZHET AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204079068Т СТАЙЛ ПРОПЪРТИ ЕООД
T STAYL PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204281600Смарт Авиейшън Мениджмънт Систем ООД
Smart Avieyshan Menidzhmant Sistem OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204352129ХЮМАНИТА АД
HYUMANITA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204420516АЕРОСАЙТ ООД
AEROSAYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204739236ИТЕРАЦИО ИМОТИ ЕООД
ITERATSIO IMOTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204798106МАКАДА 2017 ЕООД
MAKADA 2017 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТОДОР ИЛИЕВ ИВАНДЖИКОВ
Check other registries about the person TODOR ILIEV IVANDZHIKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More