4 Компании свързани с лицето ЯВОР НАЙДЕНОВ ХРИСТОВ (виж второ ниво)
Companies connected to YAVOR NAYDENOV HRISTOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106024076ИНКОМС-КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД
INKOMS-KONTAKTNI ELEMENTI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106504563КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ - 99 АД
KONTAKTNI ELEMENTI - 99 AD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106632011МИМИ - ЯВОР ХРИСТОВ ЕТ
MIMI - YAVOR HRISTOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200386326ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ ООД
INVEST PETROLIUM OYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More