3 Компании свързани с лицето ЙОЛИТА МИЛИЯНОВА ТОДОРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to YOLITA MILIYANOVA TODOROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175262957ЮБИ-13 ЕООД
YUBI-13 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203584231РАКАР КОНСУЛТ ЕООД
RAKAR KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203919808ЛОДЖ ПРОПЪРТИ АД
LODZH PROPARTI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЙОЛИТА МИЛИЯНОВА ТОДОРОВА
Check other registries about the person YOLITA MILIYANOVA TODOROVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More