29 Компании свързани с лицето ВЕЧИСЛАВ ХРИСТОВ ЧАНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VECHISLAV HRISTOV CHANKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102004742БУРГАСКИ МЕДНИ МИНИ ЕАД
BURGASKI MEDNI MINI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102078835ПОЛИФИЙД АД
POLIFIYD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102095343ЕНТУРТРАНС ООД
ENTURTRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102247662ТОПКОМ ПЛЮС ЕАД
TOPKOM PLYUS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102671134МОТОРЕЛИ ООД
MOTORELI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102678837ТРАНС КОРЕКТ 6 ООД
TRANS KOREKT 6 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102698551БУРГАУТО ООД
BURGAUTO OOD

Публични фондове Public money
  • 46 200,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102827494ФЮЪЛТРЕЙД ООД
FYUALTREYD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102860494СОЛО ООД
SOLO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102864700АВЕС АГРО ЕООД
AVES AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102931226РОПОТАМО 2 ЕООД
ROPOTAMO 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 188 914,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 01.2015)
117040438ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ПИРГОС-ПИРГОВО-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ К
PROIZVODSTVENA KOOPERATSIYA PIRGOS-PIRGOVO-V NESASTOYATELNOST K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119616270НАТАЛИ КОМЕРС - ЯМ ЕООД
NATALI KOMERS - YAM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121754983ЕВРО ХОЛИДЕЙС АД
EVRO HOLIDEYS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126050812ТОДОР КАВАКОВ ЕТ
TODOR KAVAKOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126098892ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ХАСКОВО АД
GAZOSNABDYAVANE HASKOVO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126507428ВЕСОЙЛ ЕООД
VESOYL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147014659БРИЗ 2000-А ЕООД
BRIZ 2000-A EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147015871Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ООД
T END D PARTNERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147023583ВИАСТРОЙ БУРГАС АД
VIASTROY BURGAS AD

Публични фондове Public money
  • 285 320,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147048483БЪЛГАРСКИ МИСТЕРИИ 54 ООД
BALGARSKI MISTERII 54 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147128303ПЕТЕР ИНВЕСТМЪНТ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ ООД
PETER INVESTMANT DIVELAPMANT KAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147133713ОУВЪРКЕЙМ ЕООД
OUVARKEYM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147228531НЕЛПЕ ЕООД
NELPE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201207192АГРО ТРЕЙД СТАНДАРТ ЕООД
AGRO TREYD STANDART EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201575386ИраБул Консулт ООД
IraBul Konsult OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812095099КРИСДИ - КИРИЛ КИРИЛОВ ЕТ
KRISDI - KIRIL KIRILOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812109816КООПЕРАЦИЯ РОСИЦА-92 К
KOOPERATSIYA ROSITSA-92 K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812217813ЕКСЕЛЕНС-95 ООД
EKSELENS-95 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕЧИСЛАВ ХРИСТОВ ЧАНКОВ
Check other registries about the person VECHISLAV HRISTOV CHANKOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More