4 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ МУТАФОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY BOGOMILOV MUTAFOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200375175ГЛОБУС БЪЛГАРИЯ ЕООД
GLOBUS BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200867847ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП АД
INTERKAPITAL GRUP AD

Публични фондове Public money
  • 117 600,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201172841НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ АД
NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831669730АКБ-КОНСОРЦИУМ АД
AKB-KONSORTSIUM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ МУТАФОВ
Check other registries about the person NIKOLAY BOGOMILOV MUTAFOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More