2 Компании свързани с лицето ВЕТКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to VETKA STOYANOVA STOYANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175123110ЛИМАНАКИЯ ЕООД
LIMANAKIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203475310ЗАЛОЖНА КЪЩА ДИСТО 21 ЕООД
ZALOZHNA KASHTA DISTO 21 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕТКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
Check other registries about the person VETKA STOYANOVA STOYANOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More