7 Компании свързани с лицето ПЛАМЕН ХРИСТОВ БОЖКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMEN HRISTOV BOZHKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115770495ТОП СПИЙД ЕООД
TOP SPIYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130607459СУПЕРФОН ЕООД
SUPERFON EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175107533И - МАРКЕТ ЕООД
I - MARKET EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175244877ПОС ООД
POS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175460490ЛИНК СТАР ЕООД
LINK STAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200297219ФЮЖЪН МАРКЕТ ЕООД
FYUZHAN MARKET EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204227499ВИА АГРИКА ООД
VIA AGRIKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More