11 Компании свързани с лицето МАРГАРИТА ИВАНОВА ПОПИВАНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARGARITA IVANOVA POPIVANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101111481ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД АД
VODNO STROITELSTVO - BLAGOEVGRAD AD

Публични фондове Public money
  • 3 755 175,56 лв. от 8 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115004094ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD

Публични фондове Public money
  • 190 130 557,82 лв. от 94 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121191887БР ЛИЗИНГ ЕООД
BR LIZING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121912275КОНТРАКТ ЛИЗИНГ ЕООД
KONTRAKT LIZING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131179285КАР СИСТЕМ ЕООД
KAR SISTEM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175350026АЛФА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД
ALFA KEPITAL MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200110744КАРИЕРИ ХЕБРОС АД
KARIERI HEBROS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201898219АГРОМАХ ТРЕЙД ЕООД
AGROMAH TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202569899ТРЕЙД - 2013 - МАРГАРИТА ПОПИВАНОВА ЕТ
TREYD - 2013 - MARGARITA POPIVANOVA ET

Публични фондове Public money
  • 328 786,50 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203113877ПЪТИЩА ПЛОВДИВ ГРУП ЕООД
PATISHTA PLOVDIV GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204661104Пътища Инвест 2017 ЕООД
Patishta Invest 2017 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРГАРИТА ИВАНОВА ПОПИВАНОВА
Check other registries about the person MARGARITA IVANOVA POPIVANOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More