5 Компании свързани с лицето МАДЛЕН СТЕФАНОВА КОЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MADLEN STEFANOVA KOLEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121230735ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД
DAYNARS KLUB BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200701583ЕМ ВИ ТИ МЕДИА ООД
EM VI TI MEDIA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200849824ЕМ ВИ ТИ - ПРЕСТИЖ КЛИЙН ООД
EM VI TI - PRESTIZH KLIYN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201059676ВИ ЕМ АВЕНЮ ООД
VI EM AVENYU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201620045КИККА ТРЕЙД ЕООД
KIKKA TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАДЛЕН СТЕФАНОВА КОЛЕВА
Check other registries about the person MADLEN STEFANOVA KOLEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More