2 Компании свързани с лицето СВЕТОЗАР ВЕСКОВ АЙЛАДЪНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to SVETOZAR VESKOV AYLADANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200103397ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT AD

Публични фондове Public money
  • 3 062 330,88 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201293501СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ФИ ХЕЛТ ЕООД
SLUZHBA PO TRUDOVA MEDITSINA - FI HELT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТОЗАР ВЕСКОВ АЙЛАДЪНОВ
Check other registries about the person SVETOZAR VESKOV AYLADANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More