4 Компании свързани с лицето ВЕСЕЛИН ДИНКОВ ВАСИЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VESELIN DINKOV VASILEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
109577844ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ООД
PROMISHLENO GAZOSNABDYAVANE OOD

Публични фондове Public money
  • 50 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119627733МЕТАН ПЪТ СТРОЙ ЕООД
METAN PAT STROY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200411950ДБ ИНТЕРАКТИВ ООД
DB INTERAKTIV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202829770ТИМДЕЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
TIMDEYL BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 194 250,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕСЕЛИН ДИНКОВ ВАСИЛЕВ
Check other registries about the person VESELIN DINKOV VASILEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More