3 Компании свързани с лицето РОСЕН КОЙЧЕВ АТАНАСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ROSEN KOYCHEV ATANASOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121013335ЛЕЙДИ СОФИЯ АД
LEYDI SOFIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203740164КОСТЕНЕЦ ПЕЙПЪР МИЛ ЕАД
KOSTENETS PEYPAR MIL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205008444КОСТЕНЕЦ ПЕЙПЪР ЕАД
KOSTENETS PEYPAR EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More