2 Компании свързани с лицето СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to SVETLA YORDANOVA DIMITROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130388990СПИДА АД
SPIDA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 109 431,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
201329680ТУ РИВЪРС КОМПЛЕКС ЕАД
TU RIVARS KOMPLEKS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
Check other registries about the person SVETLA YORDANOVA DIMITROVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More