7 Компании свързани с лицето РАЙНА НИКОЛОВА ДЖИПОВА (виж второ ниво)
Companies connected to RAYNA NIKOLOVA DZHIPOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
116562255ЙОВЕТА-2005 ООД
YOVETA-2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
2000677663 Д ГЛАС ООД
3 D GLAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200109521ЕВРОМЕД-СОФИЯ ЕООД
EVROMED-SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 10 475 114,80 лв. от 19 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200730994СОЛАР ПЛАНТ ЕООД
SOLAR PLANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201091446ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203354789БИОТЕХФАРМ ООД
BIOTEHFARM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205048022Иринеа Арте ООД
Irinea Arte OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАЙНА НИКОЛОВА ДЖИПОВА
Check other registries about the person RAYNA NIKOLOVA DZHIPOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More