4 Компании свързани с лицето ЛЮБОМИЛА ДИМИТРОВА АНДОНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to LYUBOMILA DIMITROVA ANDONOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131319029Фидуция ЕАД
Fidutsiya EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200313972Интеркарт Инвестмънтс АД
Interkart Investmants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201042837Коактории Финанс АД
Koaktorii Finans AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204235460АМАТАС ЕАД
AMATAS EAD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЛЮБОМИЛА ДИМИТРОВА АНДОНОВА
Check other registries about the person LYUBOMILA DIMITROVA ANDONOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More