3 Компании свързани с лицето БРАНИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to BRANIMIRA VESELINOVA IVANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131567359СИБОЛА АГРО ЕООД
SIBOLA AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175121013СИБОЛА ЕНЕРДЖИ ООД
SIBOLA ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200429642БРО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД
BRO INVEST KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БРАНИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
Check other registries about the person BRANIMIRA VESELINOVA IVANOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More