7 Компании свързани с лицето ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ОДАЖИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETAR ZAPRYANOV ODAZHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130185919АДА ФОРМ - ПЕТЪР ОДАЖИЕВ ЕТ
ADA FORM - PETAR ODAZHIEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131045553ЗАРА ФИЛМ ЕООД
ZARA FILM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131198912ОДАВИЖЪН ПРОДАКШЪН ЕООД
ODAVIZHAN PRODAKSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131371271ОДАВИЖЪН ПРОДАКШЪНС ЕООД
ODAVIZHAN PRODAKSHANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201155009ОДАВИЖЪН ЕООД
ODAVIZHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201435185ОДАВИЖЪН СТУДИО ЕООД
ODAVIZHAN STUDIO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201668111Синема Инк. ЕАД
Sinema Ink. EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ОДАЖИЕВ
Check other registries about the person PETAR ZAPRYANOV ODAZHIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More