Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  1 Компании свързани с лицето Стокфорт Лимитед (виж второ ниво)
  Companies connected to Stokfort Limited

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  201319840Шейново Резиденс ЕООД
  SHeynovo Rezidens EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето Стокфорт Лимитед
  Check other registries about the person Stokfort Limited

  Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Стокфорт @SecondName Лимитед @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Стокфорт @SecondName Лимитед @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More