4 Компании свързани с лицето ВЛАДИСЛАВ ПОПОВИЧ (виж второ ниво)
Companies connected to VLADISLAV POPOVICH

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131488164БЕЛЛАТРИКС - БЪЛГАРИЯ ООД
BELLATRIKS - BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201277251МАРСИМО БЪЛГАРИЯ ЕООД
MARSIMO BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201358529ГУАБА БЪЛГАРИЯ ЕООД
GUABA BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202363237СЪКСЕС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЕООД
SAKSES MENIDZHMANT EOOD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЛАДИСЛАВ ПОПОВИЧ
Check other registries about the person VLADISLAV POPOVICH

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ВЛАДИСЛАВ @SecondName ПОПОВИЧ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ВЛАДИСЛАВ @SecondName ПОПОВИЧ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More