6 Компании свързани с лицето КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040534040ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103690739ЛАБЕОН - КРАСИМИР ЖИЛОВ ЕТ
LABEON - KRASIMIR ZHILOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131273927БАНКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТИ /БОРИКА/ АД
BANKOVA ORGANIZATSIYA ZA RAZPLASHTANIYA S IZPOLZVANE NA KARTI /BORIKA/ AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203131779ЛАНДА БРОКЕРИДЖ ООД
LANDA BROKERIDZH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831595828ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ ЕАД
EMPORIKI BANK-BALGARIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831694000АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT

Публични фондове Public money
  • 10 125,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
Check other registries about the person KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More