3 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ - зам. председател (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI ANGELOV GEORGIEV - zam. predsedatel

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175645432СПОРТЕН КЛУБ КОДОКАН 2008-ПАЗАРДЖИК ASSOC
SPORTEN KLUB KODOKAN 2008-PAZARDZHIK ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175867365СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН СПОРТЕН КЛУБ ПАЗАРДЖИК ASSOC
SDRUZHENIE OBSHTESTVEN SPORTEN KLUB PAZARDZHIK ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831333217СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО ASSOC
SDRUZHENIE BALGARSKA FEDERATSIYA PO DZHUDO ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ - зам. председател
Check other registries about the person GEORGI ANGELOV GEORGIEV - zam. predsedatel

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Лице със съвпадащи три имена е оповестено от КомДос с установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More