1 Компании свързани с лицето НОРД ИНВЕСТМЪНТ ИНК, CID 200300451684 (виж второ ниво)
Companies connected to NORD INVESTMANT INK, CID 200300451684

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131126521НАА ФАРМА ЕООД
NAA FARMA EOOD

Публични фондове Public money
  • 16 680,05 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НОРД ИНВЕСТМЪНТ ИНК, CID 200300451684
Check other registries about the person NORD INVESTMANT INK, CID 200300451684

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More