3 Компании свързани с лицето СТЕФКА МИТОВА ВАСИЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to STEFKA MITOVA VASILEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
105028086ИВЕМ ТРЕЙДИНГ ООД
IVEM TREYDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201159025ДЕ БЕЛИЯТ ДЕЛФИН ЕООД
DE BELIYAT DELFIN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201567450КАСТРО КУБАНО ООД
KASTRO KUBANO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТЕФКА МИТОВА ВАСИЛЕВА
Check other registries about the person STEFKA MITOVA VASILEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More