12 Компании свързани с лицето ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЕВ КУЛЧИЦКИ (виж второ ниво)
Companies connected to VALERIY VASILEV KULCHITSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
127631635ВИНТЕРН ИНВЕСТМЪНТС ООД
VINTERN INVESTMANTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200398296ХЪНТДЕЙ ООД
HANTDEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200748234ПиАйПи Пропърти ООД
PiAyPi Proparti OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200924077ВИВПЛАСТ ООД
VIVPLAST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200998031СЛИВЕН СОЛ 1 ЕООД
SLIVEN SOL 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200998241СЛИВЕН СОЛ 2 ЕООД
SLIVEN SOL 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200998298СЛИВЕН СОЛ 3 ЕООД
SLIVEN SOL 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200998387СЛИВЕН СОЛ 4 ЕООД
SLIVEN SOL 4 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203115561ХЪНТ - КОНСУЛТИНГ ООД
HANT - KONSULTING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203466763ЗАЛОЖНА КЪЩА - КАС ООД
ZALOZHNA KASHTA - KAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204380674ОФИС КОНСУЛТИНГ 777 ЕООД
OFIS KONSULTING 777 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
837085141ЕВРО БУЛ ООД
EVRO BUL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЕВ КУЛЧИЦКИ
Check other registries about the person VALERIY VASILEV KULCHITSKI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More