Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

19 Компании свързани с лицето ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PASKAL STAMATOV DOYCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130587309БУЛ МОБИ ЕООД
BUL MOBI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131042596ИНФО КОНСУЛТИНГ ЕООД
INFO KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131403737ИМОБАЙЛ АД
IMOBAYL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131448383ЗЕТ ПРОПЪРТИС АД
ZET PROPARTIS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175137850БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
BOLKAN ASET MENIDZHMANT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175209374СОФХАУСХОУМ ЕООД
SOFHAUSHOUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

 • Последен запис/Last Deed:
  2015-10-05 14:37:13 Distraints

  Първи запис/First Deed:
  2015-10-05 14:37:13 Distraints
 • ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ
  PASKAL STAMATOV DOYCHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-10-09 11:34:34 ShareTransfer
  Buy from: Имобайл АД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-18 12:20:56 Manager
 • ИМОБАЙЛ
  IMOBAYL

  Последен запис/Last Deed:
  2015-10-09 11:34:34 ShareTransfer
  Sell to: Паскал Стаматов Дойчев 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-18 12:20:56 ShareTransfer
  Buy from: АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ 5000
 • АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ
  ALEKSANDAR ZDRAVKOV MIHAYLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-08-18 12:20:56 ShareTransfer
  Sell to: ИМОБАЙЛ АД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-18 12:08:12 SoleCapitalOwner
175428343БОЯНА БИЛДИНГ ЕООД
BOYANA BILDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176659577Българска федерация по ММА ASSOC
Balgarska federatsiya po MMA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200390082ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД
TREZHAR LEND ENTARTEYMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200454147ПИ ЕНД ПИ МАУНТИН ЕАД
PI END PI MAUNTIN EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200486230ГЕЙМИНГ СЕНТЪР АД
GEYMING SENTAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201077866ПРОПЪРТИС РЕНТ ЕООД
PROPARTIS RENT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201376580ПИ ЕС ДИ ИНВЕСТ ЕООД
PI ES DI INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201637315Ей Ен Ей Про ЕООД
Ey En Ey Pro EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202049585ФЛОР РОЛФ ЕООД
FLOR ROLF EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202532114ЕВРО ХОСПИС АД
EVRO HOSPIS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202923593ЕНДОРС ЕООД
ENDORS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204448138ПРЕСТПРОГРЕС ЕООД
PRESTPROGRES EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204592932ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО ЕАД
GRAND HOTEL BANSKO EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ
Check other registries about the person PASKAL STAMATOV DOYCHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate