4 Компании свързани с лицето РОСИЦА МИЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ROSITSA MICHEVA PEHLIVANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
120563384УНИВЕРСАЛ ЕООД
UNIVERSAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160026221АРТ ХОЛИДЕЙ ООД
ART HOLIDEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200211921ГЛОБАЛ ТРЪСТ ООД
GLOBAL TRAST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204686627ГЛОБАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД
GLOBALNI TEHNOLOGII OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОСИЦА МИЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА
Check other registries about the person ROSITSA MICHEVA PEHLIVANOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More