2 Компании свързани с лицето ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЗАЯКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VESELIN VASILEV ZAYAKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117021078ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ - ЕАД ЕАД
PRISTANISHTEN KOMPLEKS-RUSE - EAD EAD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175444109СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТППД
SAOBSHTITELNO STROITELSTVO I VAZSTANOVYAVANE TPPD

Публични фондове Public money
  • 25 521 691,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЗАЯКОВ
Check other registries about the person VESELIN VASILEV ZAYAKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More