5 Компании свързани с лицето ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VASIL KIRILOV PETKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200288729ИНТЕРПРОЕКТ 2008 ЕООД
INTERPROEKT 2008 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200820776ТРАНСБУЛ-КОМ ЕООД
TRANSBUL-KOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201403376ВИНОЛ ЕООД
VINOL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202430757ЕВРО ЕКОМАТ К
EVRO EKOMAT K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204327154Бизнес партнърс 01 ЕООД
Biznes partnars 01 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More