6 Компании свързани с лицето ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА (виж второ ниво)
Companies connected to EMILIYA STOYANOVA ATANASOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
124606121А И Д-КОМЕРС, АТАНАСОВ И АТАНАСОВА - СЪДРУЖИЕ 2 СД
A I D-KOMERS, ATANASOV I ATANASOVA - SADRUZHIE 2 SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124607999АИД-КОМЕРС - АТАНАСОВ И АТАНАСОВА СИЕ СД
AID-KOMERS - ATANASOV I ATANASOVA SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124624030АИД - ЛИМИТЕД - АТАНАСОВ И АТАНАСОВА С-ИЕ СД
AID - LIMITED - ATANASOV I ATANASOVA S-IE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124640287АИД ТРЕЙД-АТАНАСОВ И ЙОРДАНОВ С-ИЕ СД
AID TREYD-ATANASOV I YORDANOV S-IE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201663580ГРУП АИД ЕООД
GRUP AID EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203027314УНО-МЛ ООД
UNO-ML OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА
Check other registries about the person EMILIYA STOYANOVA ATANASOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More