8 Компании свързани с лицето СТАНИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STANIMIR KRASTEV KRASTEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115152520БУЛБРОКЪРС ЕАД
BULBROKARS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130110044АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
ALFA FINANS HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175057308БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175099474АЛФА ТЕЛЕКОМ ЕАД
ALFA TELEKOM EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175145295АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175321311ФИНАНСИА ГРУП АД
FINANSIA GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202271504К АДВАЙЗЪРС ЕООД
K ADVAYZARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
827182866КАОЛИН АД
KAOLIN AD

Публични фондове Public money
  • 5 296 733,00 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТАНИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
Check other registries about the person STANIMIR KRASTEV KRASTEV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More