8 Компании свързани с лицето СТАНКО ИВАНОВ СТАНОЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STANKO IVANOV STANOEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102667260МАКРО-БГ ООД
MAKRO-BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121329516СТАКОМ - СТАНКО СТАНОЕВ ЕТ
STAKOM - STANKO STANOEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121521961ВЕРДИКО ООД
VERDIKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130605771ВЕРДИКО ИНЖИНЕРИНГ ЕООД
VERDIKO INZHINERING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130878147АЛИА БГ ЕООД
ALIA BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200985817ДЕЙТАВЕНД ООД
DEYTAVEND OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201313555ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН АД
EL EKS KORPOREYSHAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202761742ПРО НЕТ ЕНЕРГО ООД
PRO NET ENERGO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More