6 Компании свързани с лицето ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ (виж второ ниво)
Companies connected to HRISTO ANGELOV HRISTOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
107011185ГРАФИКА - ХРИСТО АНГЕЛОВ ЕТ
GRAFIKA - HRISTO ANGELOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
107596041АРГУС ЕООД
ARGUS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
  HRISTO ANGELOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-02-11 14:44:43 ShareTransfer
  Buy from: Стефка Маринова Христова 4000

  Първи запис/First Deed:
  2015-02-11 14:44:43 ShareTransfer
  Buy from: Стефка Маринова Христова 4000
 • СТЕФКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
  STEFKA MARINOVA HRISTOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-02-11 14:44:43 ShareTransfer
  Sell to: Христо Ангелов Христов 4000

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-22 16:09:12 ShareTransfer
  Buy from: Марин Веселинов Йосифов 4000
 • АРГУС
  ARGUS

  Последен запис/Last Deed:
  2008-12-11 14:50:31 AcquisitionEnterprise

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-11 14:50:31 AcquisitionEnterprise
 • МАРИН ВЕСЕЛИНОВ ЙОСИФОВ
  MARIN VESELINOV YOSIFOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-22 16:09:12 ShareTransfer
  Sell to: Стефка Маринова Христова 4000

  Първи запис/First Deed:
  2008-07-11 11:00:51 Manager
 • МОНТИС ГРУП
  MONTIS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2013-03-11 17:21:02 ShareTransfer
  Sell to: Марин Веселенов Йосифов 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-20 10:22:48 SoleCapitalOwner
 • ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
  ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-01 10:31:54 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-01 10:31:54 Manager

 • Последен запис/Last Deed:
  2008-02-01 10:31:54 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-01 10:31:54 SoleCapitalOwner
148128480ЛАРГИТА АД
LARGITA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200074885ХОЛИДЕЙ ФАН ЕАД
HOLIDEY FAN EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202352109ГРАФИКА-1 ЕООД
GRAFIKA-1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203774864В.Б. Трейд ООД
V.B. Treyd OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
Check other registries about the person HRISTO ANGELOV HRISTOV

 • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More