12 Компании свързани с лицето СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to SLAVCHO GEORGIEV MARKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102005075БУРГАС ПЪТСТРОЙ АД
BURGAS PATSTROY AD

Публични фондове Public money
 • 224 865 171,26 лв. от 59 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106002863ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД
PATSTROYINZHENERING AD

Публични фондове Public money
 • 10 747 592,93 лв. от 40 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110001272ПЪТСТРОЙ ЕАД
PATSTROY EAD

Публични фондове Public money
 • 25 808 808,97 лв. от 45 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
111001688ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М ЕАД
PATINZHENERING - M EAD

Публични фондове Public money
 • 314 427 142,62 лв. от 119 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114000762ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД
PATINZHENERING AD

Публични фондове Public money
 • 24 310 897,32 лв. от 14 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
 • 2 484 912,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.14)
120604755СМОЛЯН ПЪТСТРОЙ ЕАД
SMOLYAN PATSTROY EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121364036МОСТСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
MOSTSTROY-INZHENERING EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175425023ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ АД
PATISHTA I MAGISTRALI AD

Публични фондове Public money
 • 5 497 712,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175425048ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АД
PODDARZHANE I VAZSTANOVYAVANE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200128404ПЪТИЩА СТАРА ЗАГОРА ЕАД
PATISHTA STARA ZAGORA EAD

Публични фондове Public money
 • 1 930 727,19 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
 • 380 279,59 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.дек.16)
815113353ВИДАПЪТСТРОЙ ЕАД
VIDAPATSTROY EAD

Публични фондове Public money
 • 239 672 849,69 лв. от 52 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831928535ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD

Публични фондове Public money
 • 783 248 767,37 лв. от 212 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
Check other registries about the person SLAVCHO GEORGIEV MARKOV

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More