3 Компании свързани с лицето СТОИЛКА НЕДЕВА ДЯКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to STOILKA NEDEVA DYAKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101019182ЖОСИ АД
ZHOSI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121096268МОДА Ф АД
MODA F AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831920079БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ АД
BALGARSKA FOTOGRAFIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More