4 Компании свързани с лицето НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ТОДОРОВСКА (виж второ ниво)
Companies connected to NADEZHDA DIMITROVA TODOROVSKA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121142228ВВН ООД
VVN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130796682ДЕ ЕМ ХА ООД
DE EM HA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131473721ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД
ZDRAVNOOSIGURITELEN INSTITUT AD

Публични фондове Public money
  • 166 586,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204943712Лотос – Домашни грижи ASSOC
Lotos – Domashni grizhi ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ТОДОРОВСКА
Check other registries about the person NADEZHDA DIMITROVA TODOROVSKA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More