2 Компании свързани с лицето МАДЖЕД АХМАД МОХАМАД АЛ ДЖАСИМ (виж второ ниво)
Companies connected to MADZHED AHMAD MOHAMAD AL DZHASIM

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175286400БП РЕСУРС ЕООД
BP RESURS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203655874ПОПОВИЧ РИЗОРТ 3 ЕООД
POPOVICH RIZORT 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАДЖЕД АХМАД МОХАМАД АЛ ДЖАСИМ
Check other registries about the person MADZHED AHMAD MOHAMAD AL DZHASIM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More